Löydetyt bakteerit, jotka ruokkivat muovijätettä

Samalla kun tutkijat ympäri maailmaa kiistävät miljoonien tonnien muovijätteiden käsittelystä, Kioton teknillisen instituutin tutkijaryhmä, tohtori Shosuke Yoshidan johdolla, löysi epätavallisia bakteereita 250 jätenäytteestä lähellä yhtä polyetyleenitereftalaatti (PET).

Bakteerit olivat maaperässä lietteen ja muun orgaanisen sedimentin joukossa ja ruokkivat tosiasiallisesti muovijätettä, saivat siitä energiaa ja täydentivät hiilivarastoa. Myöhemmin, jo laboratorio-olosuhteissa, muovipulloon asetetut bakteerit "söivät" sen muutaman viikon kuluessa.

Tämä "terveellinen ruokahalu" perustuu Ideonella sakaiensis -bakteerin tuottamiin entsyymeihin, mikä oli tutkijoiden mukaan luonnon "vastaus" valtavan määrän muovijätteen esiintymiseen.

Sieniä, jotka syövät muovia, on havaittu aiemmin, mutta niitä ei ole voitu kasvattaa teollisessa mittakaavassa. Japanilaiset tutkijat ovat tunnistaneet bakteerigeenin, joka on vastuussa entsyymien tuotannosta. Tiede on nyt tehokas tapa hävittää muovijätteet.